Igekártya

Biblia Károli Gáspár fordításában

Ő szövetség

Mózes I. könyve Krónikák II. könyve Dániel könyve
Mózes II. könyve Ezsdrás könyve Hóseás könyve
Mózes III. könyve Nehémiás könyve Jóel könyve
Mózes IV. könyve Eszter könyve Ámos könyve
Mózes V. könyve Jób könyve Abdiás könyve
Józsué könyve Zsoltárok könyve Jónás könyve
Bírák könyve Példabeszédek könyve Mikeás könyve
Ruth könyve Prédikátor könyve Náhum könyve
Sámuel I. könyve Énekek éneke Habakuk könyve
Sámuel II. könyve Ézsaiás könyve Sofóniás könyve
Királyok I. könyve Jeremiás könyve Aggeus könyve
Királyok II. könyve Jeremiás siralmai Zakariás könyve
Krónikák I. könyve Ezékiel könyve Malakiás könyve

Új szövetség

Máté evangyélioma Efézusbeliekhez írt levél Zsidókhoz írt levél
Márk evangyélioma Filippibeliekhez írt levél Jakab Apostol levele
Lukács evangyélioma Kolossébeliekhez írt levél Péter Apostol I. levele
János evangyélioma Thessalonikabeliekhez írt I. levél Péter Apostol II. levele
Apostolok cselekedetei Thessalonikabeliekhez írt II. levél János Apostol I. levele
Rómabeliekhez írt levél Timótheushoz írt I. levél János Apostol II. levele
Korinthusbeliekhez írt I. levél Timótheushoz írt II. levél János Apostol III. levele
Korinthusbeliekhez írt II. levél Titushoz írt levél Júdás Apostol levele
Galátziabeliekhez írt levél Filemonhoz írt levél Jelenések könyve
Oszd meg a barátaiddal a Facebookon